Støtt CINI

Du kan støtte CINIs arbeid gjennom CINIs ulike programmer eller gjennom direkte støtte. Norske givere kan støtte den indiske hovedorganisasjonen direkte eller gi støtte gjennom den britiske organisasjonen (dette gir rett til skattefradrag).

For mer informasjon om direkte støtte, se
• CINI India
• CINI UK

For mer informasjon om CINIs programmer, se
• Adopt a Mother
• Educate a Child

CINI Norge tar ikke imot støtte på nåværende tidspunkt.