Skolegang for fattige barn

Skolegang for fattige barn

CINIs program for skolegang i fattige områder har som mål å få barn i skole og hjelpe dem til å gjennomføre skolegang. Skolen gir ikke bare nødvendig lærdom, og forutsetninger for å kunne ta videre utdanning, men også beskyttelse mot utnytting, barnearbeid og trafficking. Indiske jenter er særlig utsatt gjennom manglende verdsetting og diskriminering fra før fødselen og utstrakt omsorgssvikt i oppveksten. Selektiv abort, drap på jentebarn og den skadelige praksisen med medgift bidrar til et betydelig jenteunderskudd og opprettholder diskrimineringen av jenter. Tidlige ekteskap og fødsler setter tenåringsjenters liv i fare og kan føre til livsvarige skader. For å motvirke dette har CINI etablert egne skoleprogram bare for jenter. Skolegang fører til senere ekteskap og barnefødsler, som  sjansene for å overleve som voksen kvinne.

Gatebarn, foreldreløse, barn av prostituerte og barn i slummen trenger et miljø som støtter skolegang. I tillegg til å støtte enkeltbarns skolegang, bidrar programmet til holdningsendring i lokalsamfunn der mange synes jobb er viktigere enn skolegang. For omkring 850 kr pr år kan man gi et barn barnehage/førskole og skole til og med videregående.  Støtten går til skoleavgifter, uniformer og undervisningsmateriell. Støtten kan gis gjennom den indiske  foreningen.

Spons et skolebarn
Educate a Child (CINI India)