Om CINI

Child In Need India (CINI) er en indisk organisasjon i Kolkata som jobber å hjelpe mødre og barn. CINI ble grunnlagt av barnelegen Samir Chaudhuri i 1974, som ledd i hans arbeid med underernæring blant slumboere i Kolkata. For å hindre underernæring hos barna ble det klart at man også måtte hjelpe mødrene. Underernæring er fortsatt et stort problem i India, og mange barn blir født med skader på grunn av at mødrene er feil- og underernærte under svangerskapet. Dette handler ikke bare om mangel på mat, men også om kvinners svake stilling i familien. Kvinner kommer ofte sist til matfatet, og det gjelder også gravide. Kunnskapsmangel er også et problem, og ved å lære om riktig kosthold kan mødrene gjøre det beste ut av situasjonen, blant annet gjennom bedre utnytting av lokale matvarer.

Samir Chaudhuri, CINIs grunnlegger

Feil- og underernæring er ikke det eneste problemet for fattige slum- og landsbyboere, og gradvis har CINI utvidet sin virksomhet til også å omfatte skole, lokalsamfunnsutvikling og andre former for hjelp til selvhjelp, for å bryte den onde sirkelen av underernæring, fattigdom og analfabetisme. Samtidig fortsetter organisasjonen sitt arbeid på grasrotnivå for å hjelpe mødre og barn. CINI samarbeider med og mottar støtte fra indiske og andre lands myndigheter, internasjonale og ikke-statlige organisasjoner og privatpersoner, og har mottatt en rekke priser for arbeidet for å fremme barnehelse og mødrehelse.

CINI har fra starten arbeidet nært dem de skal hjelpe, ved å lytte til, gi opplæring og bruke lokale som ansatte og frivillige, noe som fra starten ga dem innpass og tillit, og deres prosjekter blir gjennomført ved hjelp av lokale ansatte og frivillige, noe som bidrar til å utnytte lokalkunnskap og holde kostnader nede.

Som en ledende autoritet på ernæring og helse for mor og barn i India, bidrar CINI til å dele sin kunnskap med andre organisasjoner, gjennom opplæring av ansatte i andre, store hjelpeporganisasjoner, bl.a. UNICEF, CARE og CRY, samt mindre, lokale organisasjoner.

Mye har forbedret seg i India siden CINI ble etablert i 1974, og myndighetenes tilbud forbedres langsomt, men det er fortsatt mye å gjøre. En av CINIs viktigste roller i dag er som fasilitator gjennom å informere om rettigheter og hjelpe kvinner og barn til å nyttiggjøre seg de tjenester som tilbys av myndighetene. CINI arbeider også overfor myndigheter på alle nivå for å fremme de fattiges sak og for å minimere negative effekter av ineffektiv styring.

CINI er i dag engasjert i en rekke prosjekter rettet mot de viktigste problemene fattige i India står overfor: ernæring, helse, utdanning og beskyttelse mot utnytting og overgrep.

CINIs arbeid støttes av et nettverk av uavhengige nasjonalforeninger i Italia, Storbritannia, Belgia, Nederland, Australia, Uganda, USA og Norge.