Nødhjelp

Nødhjelp

CINI arbeider i områder av India som er utsatt for naturkatastrofer, og samarbeider med lokalsamfunn om katastrofeberedskap og hjelpetiltak.