Kvinne- og barnevennlige samfunn

Kvinne- og barnevennlige samfunn

I en verdensomfattende sammenlikning gjennomført av Thomson Reuters Foundation for TrustLaw Woman, kom India i 2011 ut som det fjerde farligste landet å være kvinne. Kvinner er særlig utsatt for tvangsekteskap og tvangsarbeid, og jentebarn verdsettes lavere enn guttebarn. Ifølge FNs befolkningsfond er opptil femti millioner jentebarn forsvunnet og mangler som følge av spebarnsdrap og kjønnsselektiv abort i løpet av det siste tiåret. Gjennom sitt arbeid for å styrke mødre, fremme kvinners deltakelse i samfunnet og fremme jenters skolegang, krisesentre og andre tiltak mot utnyttelse bidrar CINI til mer kvinne- og barnevennlige samfunn.