CINI Norge

CINI Norge er en ideell organisasjon og ble stiftet 9. februar 2011. Dens formål er å støtte og informere om arbeidet til Child In Need Institute/Child In Need India, som er en indisk frivillig organisasjon som arbeider med å bedre kvinners og barns helse og livsbetingelser. CINI Norge har søsterorganisasjoner i Italia, Storbritannia, Belgia, Nederland, Australia, Uganda og USA.

Styret består av Margunn Bjørnholt (leder), Turid Wigen, Marit Dalen og Heine Paus.

Kontakt
CINI Norge
ved Margunn Bjørnholt
margunn.bjornholt (krøllalfa) gmail.com