Ernæring og helse

Ernæring og helse

CINIs mor–barn-program gir hjelp til selvhjelp til mødre gjennom riktig kosthold og tilgang til helsetjenester i svangerskapet og barnets to første leveår og bidrar til å bryte den onde sirkelen av fattigdom, underernæring og dårlig helse.