Arbeid mot utnyttelse av barn

Arbeid mot utnyttelse av barn

Fattige barn er utsatt for mange former for utnyttelse, som barnearbeid, prostitusjon og trafficking.  Barnearbed er vanlig, og mange barn jobber som hushjelper, i familiebedrifter og fabrikker, eller tar seg av omsorgstrengende familiemedlemmer. På grunn av manglende skolegang har de ingen muligheter for å bryte ut av fattigdommen. Trafficking er i vekst, og barn kidnappes eller selges av familie til mellommenn som selger dem som sex-slaver.

CINI driver krisesentre og gir annen hjelp til gatebarn i særlig utsatte strøk så som prostitusjonsstrøk og ved jernbanestasjoner. Der det er mulig blir barna gjenforent med sine familier, og gjennom utdanning og støtttetiltak søkes barna ført tilbake til skole og samfunn.

CINI samarbeider også med myndighetene i Vest-Bengal om en fri telefonlinje der barn og voksne kan rapportere og få hjelp ved overgrep mot barn, omsorgssvikt og trafficking. CINI driver også en rådgivningslinje for ungdommer og personer med HIV/AIDS.